80,000 dapat tawaran masuk universiti, tapi majoritinya perempuan, lelaki dah pupus ke?

Oleh ADIBA SHAROM

80,000 dapat tawaran masuk universiti, tapi majoritinya perempuan, lelaki dah pupus ke? Sejumlah 79,668 daripada 144,911 graduan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2022 yang memohon untuk melanjutkan pelajaran di universiti awam sesi akademik 2023/2024 telah menerima tawaran melalui portal dalam talian Unit Penerimaan Universiti (UPUOnline).

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menyatakan bahawa tawaran ini adalah untuk pengajian asas, diploma, dan ijazah sarjana muda di universiti-universiti awam dalam negara.

Selain itu, sebanyak 65,243 calon SPM 2022 telah ditawarkan tempat untuk belajar di politeknik, kolej komuniti, dan institut latihan kemahiran awam yang menawarkan program sijil dalam Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET).

Secara keseluruhannya, terdapat 500 program pengajian yang tersedia untuk sesi 2023/2024, termasuk 47 kursus pengajian asas, 309 diploma, satu ijazah sarjana muda, dan 143 sijil.

Proses pemilihan untuk kemasukan ke institusi-institusi ini berdasarkan meritokrasi, yang mengambil kira pencapaian akademik (90%) dan pencapaian kokurikulum (10%). Calon-calon diberikan ranking berdasarkan markah mereka, tanpa mengambil kira faktor lain seperti bangsa, agama, jantina, negeri, taraf hidup, atau tempat kediaman.

Daripada jumlah calon yang berjaya, 61,286 adalah lelaki dan 83,625 adalah perempuan. Tambahan pula, terdapat 14,619 tawaran melalui laluan khas, termasuk calon daripada keluarga B40, individu kurang upaya (OKU), atlet, Orang Asli, dan graduan dari institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Bagi calon yang tidak menerima tawaran, sebab-sebab termasuk tidak memenuhi keperluan am atau khas program pengajian, kekosongan tempat (terutamanya untuk program-program yang bersaing), dan ranking merit yang rendah. KPT turut menggesa calon-calon ini untuk membuat rayuan melalui UPUOnline dalam masa 10 hari.

Tambah lagi, sebanyak 164,028 daripada 403,637 calon SPM tidak memohon melalui UPUOnline atas pelbagai sebab, seperti sudah menerima tawaran daripada institusi-institusi lain seperti kolej matrikulasi, Institut Pendidikan Guru, institut pendidikan swasta, dan Majlis Amanah Rakyat (MARA).

Sumber: KPT